Ο ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης φτιάξαμε δύο χαρταετούς (κολάζ) από πλαστικά καπάκια και παλιές πλαστικές σακούλες. Φυσικά χρειαστήκαμε αρκετή φαντασία και υπομονή.

Έτσι θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τα παιδιά των άλλων τάξεων του σχολείου μας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση. Τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και να μετατραπούν σε μια νέα δημιουργία.