ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

2018-12-16 12:49

Από την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 έως την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση προετοιμασίας του προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας με τίτλο "Language Teaching". Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Goksun της Τουρκίας και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Πολωνία, που έχουν αναλάβει και το συντονισμό του προγράμματος, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. Από το σχολείο μας συμμετείχαν, ο Διευθυντής, κ. Ι Τσιροπινάς, η εκπαιδευτικός κ. Κ. Καββάδα, που έχει αναλάβει το συντονισμό του προγράμματος για το σχολείο μας, και ο δάσκαλος της Στ΄ τάξης, μαθητές της οποίας θα συμμετέχουν στην επόμενη συνάντηση των ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, κ. Γ. Κατολέων.

—————

Πίσω