ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

2012-03-31 23:24

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄τάξεων πήραν τους Ελέγχους Προόδου για το Β΄τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους. 

—————

Πίσω