ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ", ΕΛΕΝΗ ΒΑΧΑΡΗ & ΠΟΠΗ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΟΣΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ", ΕΛΕΝΗ ΒΑΧΑΡΗ & ΠΟΠΗ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΡΟΣΙΝΗ