Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ