Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΤΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ "ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ" ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΤΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ "ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ" ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΝ