ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ etwinning

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ etwinning