ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b11-jpg31/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b12-jpg28/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b13-jpg27/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b14-jpg27/

—————

—————


Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 100η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-100%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b12-jpg24/

—————

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-100%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b11-jpg28/

—————

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-100%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b13-jpg25/

—————

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-100%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b14-jpg25/

—————

—————


Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ "ΟΧΙ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%22%ce%bf%cf%87%ce%b9%22-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b11-jpg14/

—————

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%22%ce%bf%cf%87%ce%b9%22-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b12-jpg15/

—————

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%22%ce%bf%cf%87%ce%b9%22-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b13-jpg16/

—————

/album/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%22%ce%bf%cf%87%ce%b9%22-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b14-jpg16/

—————

—————