ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012


ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥΣ ΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ "ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ"

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b11-jpg23/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b12-jpg21/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b13-jpg22/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b14-jpg22/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b15-jpg14/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b16-jpg14/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b17-jpg14/

—————

/album/%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%89%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b5/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b18-jpg12/

—————

—————


Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b11-jpg6/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b12-jpg5/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b13-jpg5/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b14-jpg6/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b15-jpg5/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b16-jpg5/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b17-jpg4/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b18-jpg2/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b19-jpg2/

—————

/album/%ce%b7%20%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%20%cf%84%ce%b7%cf%83%2025%ce%b7%cf%82%20%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%20%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83%20%cf%84%ce%b7%cf%83%20%cf%83%cf1/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b110-jpg3/

—————

—————


Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων με τη συμπαράσταση και καθοδήγηση των δασκάλων τους, διοργάνωσαν εκδήλωση για να τιμηθεί η μνήμη των Τριών Ιεραρχών, προστατών των γραμμάτων και της παιδείας. Η εκδήλωση περιελάμβανε απαγγελία ποιημάτων και ανάγνωση κειμένων σχετικών με τη ζωή και το έργο των τριών μεγάλων Πατέρων της εκκλησίας μας. Τραγούδια απέδωσε η χορωδία του σχολείου υπό τη διεύθυνση της εκπαιδευτικού μουσικής αγωγής κ. Κ. Τουρνή. Την εκδήλωση, εκτός από τους μαθητές του σχολείου, παρακολούθησαν και "παλιοί" δάσκαλοι που υπηρέτησαν για πολλά χρόνια στο σχολείο μας.

 

Ήταν ομολογουμένως μια ξεχωριστή γιορτή που όλους τους ενθουσίασε.