ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

2012-12-15 19:50

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, στις 13.15΄μμ θα γίνουν συγκεντρώσεις γονέων σε όλες τις τάξεις για ενημέρωση σχετικά με την επίδοση των μαθητών ενόψει της λήξης του Α΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2012-2013 και θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου στους μαθητές των Γ΄, Δ΄,Ε΄ και Στ΄ τάξεων.

—————

Πίσω