ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ........

2011-12-09 11:08
Από τις αρχές του Ιουνίου που μας πέρασε έχουν ξεκινήσει επισκευαστικές εργασίες στην παλιά πτέρυγα του σχολείου μας. Έτσι τη φετινή σχολική χρονιά οχτώ τμήματα του σχολείου στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ευτυχώς όμως με την καλή συνεργασία του Δήμου Χίου, του οποίου η Τεχνική υπηρεσία προΐσταται του έργου, η υποδομή του σχολείου είναι πολύ καλή και έτσι δεν εμποδίζεται η σωστή λειτουργία του. Ελπίζουμε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν εντατικά ώστε το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013 να μας βρει στις αίθουσες του ανακαινισμένου κτιρίου στο οποίο έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις στη διαρρύθμισή του ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και να εξυπηρετεί απόλυτα τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης και διδασκαλίας των μαθητών.

—————

Πίσω