ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ "ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε."

2012-03-13 22:56

Το εργοστάσιο "ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε." προσέφερε σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας μια συσκευασία χυμού.

Τους ευχαριστούμε πολύ.

—————

Πίσω