ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2012-02-21 22:39

Στα πλαίσια προγράμματος με τίτλο "Ενίσχυση της ελληνομάθειας" που εκπονεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκε στο σχολείο μας ο εκπαιδευτικός κ. Βασίλειος Μήτσουρας ο οποίος θα αναλάβει πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στη Γλώσσα στους αλλοδαπούς μαθητές του σχολείου στο πρωινό και στο Ολοήμερο πρόγραμμα. Έτσι μαζί με το πρόγραμμα του Τμήματος Υποδοχής οι αλλοδαποί μαθητές του σχολείου που δυσκολεύονται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας θα έχουν μια ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη για να κατακτήσουν σωστά την ελληνική γλώσσα.

—————

Πίσω