ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ "ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" ΑΠΟ ΤΗ UNICEF

2012-03-31 23:09

Το σχολείο μας συμπεριλήφθηκε από τη UNICEF ανάμεσα στα "ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" για το σχολικό έτος 2011-2012.

Τον περασμένο Δεκέμβρη οι μαθητές του σχολείου μας συγκέντρωσαν το ποσόν των 169€ το οποίο απέστειλαν στη UNICEF για τις ανάγκες των παιδιών του Τρίτου Κόσμου σε εμβόλια, φάρμακα και άλλα είδη απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

—————

Πίσω