ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ν. ΜΟΝΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ν. ΜΟΝΗΣ