ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΤΡΟΦΗ"

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΤΡΟΦΗ"