ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ: ΨΗΦΙΔΩΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ: ΨΗΦΙΔΩΤΑ