ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ etwinning

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ etwinning