ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ (ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ (ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)