ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ Φ.Α. Ε. ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ Φ.Α. Ε. ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗ